Nguyễn Thị Nhuần

  • Cố Vấn Chuyên Môn
  • Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ
  • Bác sĩ Y học cổ truyền
  • Gần 40 năm
Bác sĩ Nguyễn Thị Nhuần

Nguyễn Thị Nhuần

Đặt lịch hẹn khám
(*) Đặt lịch trên website chỉ có thể đặt trước tối thiểu 30 phút. Nếu muốn đặt lịch khám luôn bạn vui lòng gọi đến Hotline 0928421102
Chia sẻ
Bỏ qua
Top