Tuyển dụng

Tuyển dụng diều dưỡng bệnh viện quân y 102

TUYỂN DỤNG: ĐIỀU DƯỠNG VIÊN

Bệnh viện Đa khoa YHCT Quân Dân 102 luôn tìm kiếm những người ĐỒNG HÀNH cùng mang sứ mệnh được bảo vệ và chăm sóc...
Bệnh viện Quân dân 102 tuyển dụng y tế trưởng

TUYỂN DỤNG: Y TẾ TRƯỞNG

Bệnh viện Đa khoa YHCT Quân Dân 102 luôn tìm kiếm những người ĐỒNG HÀNH cùng mang sứ mệnh được bảo vệ và chăm sóc...
Top