Đội ngũ bác sĩ

Thầy thuốc, bác sĩ Nguyễn Khương Thụy

Bác sĩ Nguyễn Khương Thụy

Bác sĩ Y học cổ truyền
Bác sĩ Lê Phương

Thầy thuốc ưu tú Lê Phương

Giám đốc chuyên môn
Bác sĩ Cao Văn Vui

Bác sĩ Cao Văn Vui

Giám đốc chuyên môn cơ sở Hồ Chí Minh
Bác sĩ Chu Đình Long Quân dân 102

Bác sĩ Phan Đình Long

Bác sĩ chuyên khoa ngoại
BS Phạm Phi Long Quân dân 102

Bác sĩ Phạm Phi Long

Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh
BS Nguyễn Mạnh Tùng Quân dân 102

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tùng

Bác sĩ Chuyên khoa II
Top