Đỗ Thanh Hà

  • Cố Vấn Chuyên Môn
  • Thạc sĩ, Bác sĩ
  • Bác sĩ Y học cổ truyền
  • Gần 40 năm
Bác sĩ Đỗ Thanh Hà

Đỗ Thanh Hà

Đặt lịch hẹn khám
(*) Đặt lịch trên website chỉ có thể đặt trước tối thiểu 30 phút. Nếu muốn đặt lịch khám luôn bạn vui lòng gọi đến Hotline 0928421102
Chia sẻ
Bỏ qua
Top