Phan Đình Long

  • Cố Vấn Chuyên Môn
  • Bác sĩ CKI
  • Bác sĩ Chuyên khoa Ngoại
  • Gần 40 năm
Bác sĩ Phan Đình Long

Phan Đình Long

Đặt lịch hẹn khám
(*) Đặt lịch trên website chỉ có thể đặt trước tối thiểu 30 phút. Nếu muốn đặt lịch khám luôn bạn vui lòng gọi đến Hotline 0928421102
Chia sẻ
Bỏ qua
Top