Nguyễn Mạnh Tùng

  • Cố Vấn Chuyên Môn
  • Bác sĩ CKI
  • Bác sĩ khoa ngoại
  • Hơn 10 năm
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tùng

Nguyễn Mạnh Tùng

Đặt lịch hẹn khám
(*) Đặt lịch trên website chỉ có thể đặt trước tối thiểu 30 phút. Nếu muốn đặt lịch khám luôn bạn vui lòng gọi đến Hotline 0928421102
Chia sẻ
Bỏ qua
Top